05032143770503214377

KELAn vaikeavammaisten kuntoutus

Kela järjestää vaikeavammaisille henkilöille läkinnällistä kuntoutusta ja maksaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Henkilöä pidetään vaikeavammaisena, jos hänellä on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve.

Tarjoamamme Kelan vaikeavammaisten avoterapia noudattaa Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardia Versio 1.1.2015. Kelan kuntoutus on suunnitelmallista ja moniammatillista toimintaa. Sen tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan omia elämäntavoitteitaan ja ylläpitämään työ-, opiskelu- ja toimintakykyään sekä elämänhallintaansa silloin, kun ne ovat sairauden tai vamman takia uhattuina.

Kelan vaikeavammaisten avoterapiaamme eli avohoitoon kuuluvat erilaiset yksilöllisesti suunnitellut terapiat kuten fysioterapia ja neurologinen fysioterapia. Terapia myönnetään yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan.

Katso lisää www.kela.fi