05032143770503214377

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus on yleisesti tarkoitettu terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon asiakkaille osana sairaanhoitoa. Kuntoutus liittyy aina sairauden tai vamman hoitoon ja useimmiten se on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville.

Kokkolanseudun Terveyskeskus järjestää lääkinnällistä kuntoutusta ostopalveluna, jossa Condis toimii palveluntuottajana. Tarjoamme lääkinnällisenä kuntoutuksena fysioterapiaa, lymfaterapiaa ja allasterapiaa. Kuntoutus voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoitus on ylläpitää ja parantaa kuntoutettavan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä eli myös edistää päivittäistä elämänhallintaa.

Sairausvakuutus korvaa kuntoutettavalle osan lääkärin määräämien, yksityiseltä palveluntuottajalta hankitun lääkinnällisen kuntoutuksen kustannuksista. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen.