05032143770503214377

Työfysioterapia

Työfysioterapia on paitsi osa lakiin perustuvaa työterveyshuoltoa myös merkittävä osa kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Työfysioterapia on yksi fysioterapian ammattialueista, jossa työfysioterapeutti toimii yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan kanssa. Työfysioterapian tärkein tehtävä on lisätä työhyvinvointia ja tukea työntekijöiden fyysistä työ- ja toimintakykyä ylläpitävää ja sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa.

Condis tarjoaa yrityksille ja yhteisöille työfysioterapiaa kokonaisvaltaisena palveluna. Työfysioterapeuttimme tekee työpaikkakäynnit yksittäisen työntekijän luona tai hoitaa useamman työpaikkakäynnin samalla kerralla. Tarkistamme työpisteen ergonomian ja haastattelemme työntekijät. Työpaikkakäynnin perusteella työfysioterapeuttimme tekee kirjallisen toimenpidesuosituksen, jonka toimitamme työntekijälle, työnantajalle sekä työterveyshuoltoon. Jatko-ohjauksesta neuvottelemme yhdessä tarpeen mukaan.

Työfysioterapiapalveluita voi hankkia myös ilman työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Esimerkiksi yrittäjän kannattaa muistaa hankkia palvelut myös itselleen oman toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Lisää tietoa http://tyofysioterapeutit.fi/yhdistys.php