05032143770503214377

Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen on oikeutettu henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Sotainvalidien kuntoutus järjestetään oman lain puitteissa suoraan Valtiokonttorin kautta. Veteraanikuntoutuksen tavoitteena on kuntoutettavan toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen.

Condiksen tarjoama veteraanikuntoutus on avomuotoista kuntoutusta. Kuntoutuksen tarve ja laatu määritellään veteraanin toimintakykyluokan mukaan.

Toimintakykyluokka 1: rintamaveteraanit, joilla on iälle tunnusomaisen sairauden tai vamman aiheuttama vaikea fyysisen ja/tai psyykkisen toimintakyvyn häiriö. Veteraani on osittain tai jatkuvasti riippuvainen toisen henkilön avusta.

Toimintakykyluokka 2: rintamaveteraanit, joilla on iälle tunnusomaisen sairauden tai vamman aiheuttama fyysisen ja/tai psyykkisen toimintakyvyn lievä tai korkeintaan keskivaikea häiriö. Veteraani on pääosin omatoiminen, mutta tarvitsee ainakin jonkin verran apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailussa, pukeutumisessa tai/ja henkilökohtaisessa hygieniassa.

Toimintakykyluokka 3: rintamaveteraanit, joiden kuntoutustarpeen taustalla on normaalin ikääntymisen tuomia muutoksia, kuten lihasvoiman ja aistien, kuulon, näön ja lähimuistin yksilöllistä heikkenemistä. Veteraani on omatoiminen ja selviytyy itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista.

Veteraanien ikääntymisestä johtuen veteraanikuntoutus on jo jonkin aikaa ollut tavoitteiltaan ja toimintamuodoiltaan vanhusten kuntoutusta eli geriatrista kuntoutusta.